Dr. Damir Ćavar
Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Ulica Petra Svačića 9
23000 Zadar
Croatia