Tu se nalazi izvorni kod za eksperimente s MIRE Parserom. Koristite ih na svoju odgovornost.

Kod je zaštićen copyright-om. Licenca je GPL license v3, pogledajte gpl-3.0.txt ili URL: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html