S operativnim sustavima kao Linux i Mac OS X možete otvoriti PDF datoteke bez instalacije dodatnih programa. Pod MS Windows-om može biti da morate instalirati neki program za čitanje PDF datoteka. Open Document Format datoteke se mogu otvoriti i obrađivati s programima kao OpenOffice ili AbiWord, koji su otvoreni i slobodni za skoro sve operativne sustave.
Silabus u OpenDocument formatu
Silabus u PDF formatu
Slajdi 1
Slajdi 2
Slajdi 3
Slajdi 4
Slajdi 5
Slajdi 6
Lista riječi s frekvencijama i dužinom riječi, iz slučajno izabranih pet knjiga Korpusa hrvatskog jezika (riznica.ihjj.hr) (kodirano u UTF-8 kodu) za Mac i Linux korisnike
Lista riječi s frekvencijama i dužinom riječi, iz slučajno izabranih pet knjiga Korpusa hrvatskog jezika (riznica.ihjj.hr) s podacima kodiranim u ANSI kodu za Windows korisnike
Graf statističke analize dužine i frekvencije riječi u datoteci sample.dat
Primjer za slajde 6